Zadania aktualnie realizowane oraz przygotowane do odbioru i użytkowania

  • Szpital Miejski w Puszczykowie - kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Pawilon Handlowy w Gdańsku -kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Pawilon Handlowy w Sochaczewie - kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Modernizacja maszynowni OXFORD w Warszawie - kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji, CT , Chłodu , wody DEMI , wymiana central Flakt groupe , ECONET , Nawilżanie adiabatyczne
  • Zespół szkół w Grodzisku Wielkopolskim - kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Budynek biurowy Libra II - kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Prywatny Inwestor w miejscowości Nur - instalacja rekuperacji 
  • RIVER TOWER w Bydgoszczy - instalacja oddymiania w systemie Flakt groupe