Zadania aktualnie realizowane oraz przygotowane do odbioru i użytkowania

  • Szpital Miejski w Wągrowcu - kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacji wod -  kan , CO, CT , woda lodowa
  • Pawilon Handlowy w Bydgoszczy-kompletna instalacja wentylacji
  • Pawilon Handlowy w Ełku-kompletna instalacja wentylacji
  • Zespół budynków Fordońska 4 w Bydgoszczy - kompletna instalacja wentylacji i oddymiania
  • Zespół budynków hotelowych Minimaxx we Wrocławiu - kompletna instalacja wentylacji
  • Zespół budynków mieszkaniowych Arkady w Bydgoszczy - kompletna instalacja wentylacji i oddymiania
  • Zakład Fryzjerski Bydgoszcz - Kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Budynek Biurowy Cross Point w Łodzi bud C - kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Budynek biurowy Libra w Warszawie - kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Pawilon Handlowy w Toruniu - kompletna instalacja wentylacji.